WELCOME TO

BEE

CONNECTED AB


 Bee-Connected AB

arbetar med dess miljöplan (Q-miljö) och kvalitetssäkringssystem som riktlinjer i vårt dagliga arbete

240_F_432595573_ysrxYssXYVziHy4Z91GyvaCBsUdq1igp
240_F_170179753_piUSFjn4xlwAKaIU14gs6FnCVij2wckc
240_F_325519034_puqbPQYFmgkVlLe3hjPh01Am77mxyMld

OM OSS

Elinstallation

Laddboxar

Solcellsanläggning

Belysning

El för golv-värmesystem

Industriell automation

Trådlös system

TJÄNSTER

Bee-Connected AB är ett elföretag från Göteborg.


Vi inriktar oss i huvudsak att hjälpa företag,


fastighetsägare och privatpersoner, och utför allt


inom el som service-arbeten, belysning och


installationsentreprenader samt installationer av


KNX, Plejd eller DALI styrningar.

Som de flesta miljömedvetna företag arbetar även El & Nätverksmontage för att minimera all påtaglig skadlig miljöpåverkan.


Vi miljöstyr våra projekt från kontrakt- till avslutningsskedet och arbetar för att effektivt kunna bedriva en strukturerat miljöverksamhet.


Målsättningen är att integrera miljöarbetet i varje del av vår verksamhet. Genom kontinuerlig utbildning av medarbetare hoppas vi skapa och


bibehålla medvetenhet och kunskap inom miljöområdet.


El & Nätverksmontage miljöarbete revideras fortlöpande för att kunna utvecklas och därigenom förbättras. Miljöpolicyn ses över och målen uppdateras.