WELCOME TO

BEE

CONNECTED AB


 Bee-Connected AB

arbetar med dess miljöplan (Q-miljö) och kvalitetssäkringssystem som riktlinjer i vårt dagliga arbete

11dcbe9f63deb5cdffd506f7a1322b6c
GettyImages-1187200939-74336d2a866d4c99853f700cb4ad7d5f
home-lighting
trutrack
6ac122a12af255e63f0a63514afb929b

OM OSS

Elinstallation

Maskininstallation

Passageinstallation

Belysning

El för golv-värmesystem

Industriell automation

Trådlös system

TJÄNSTER

Bee-Connected AB är ett elföretag från Göteborg.


Vi inriktar oss i huvudsak att hjälpa företag,


fastighetsägare och privatpersoner, och utför allt


inom el som service-arbeten, belysning och


installationsentreprenader samt installationer av


KNX eller DALI styrningar.

Som de flesta miljömedvetna företag arbetar även El & Nätverksmontage för att minimera all påtaglig skadlig miljöpåverkan.


Vi miljöstyr våra projekt från kontrakt- till avslutningsskedet och arbetar för att effektivt kunna bedriva en strukturerat miljöverksamhet.


Målsättningen är att integrera miljöarbetet i varje del av vår verksamhet. Genom kontinuerlig utbildning av medarbetare hoppas vi skapa och


bibehålla medvetenhet och kunskap inom miljöområdet.


El & Nätverksmontage miljöarbete revideras fortlöpande för att kunna utvecklas och därigenom förbättras. Miljöpolicyn ses över och målen uppdateras.